نویسنده : Hr Fa
تاریخ : جمعه هفدهم آذر ۱۳۹۱

فواید و خواص دارویی اجزای درخت سرو

فواید: خوردن برگ آن جهت رفع عفونت‏ها و تبخال/ آشامیدن ۱۰ گرم از برگ ساییده آن با نیم مثقال مرمکى جهت تقویت مثانه/ غرغره آب جوشانده آن جهت درد دندان و زخم‏هاى لثه/ مالیدن آن با انگشت همراه با عسل جهت سرفه کهنه و مقوى معده/ مضر: ریه مصلح آن: کتیرا/ شستن عضو با آب برگ آن جهت سوختگى آتش/ مالیدن برگ پخته آن جهت فتق، التیام زخم، تقویت اعضاى سست شده، قطع خونریزى، ترمیم زخم‏ها، کاهش ورم‏ها/ ساییدن عضو به آن جهت بواسیر/

نوشیدن آب دم‏کرده میوه آن براى قطع خونریزى و زخم روده‏ها/ میوه آن را در دهان بجوید براى قطع جریان آب از دهان/ ۱۰ گرم خشم آن را بسایید و با ۲ گرم مرمکى ساییده بخورید براى تقویت مثانه و قطع عادت شب ادرارى کودکان/ قرقره با آب دم‏کرده برگ آن جهت تسکین درد دندان،

زخم‏هاى لثه و سستى آن/ پختن میوه و برگ آن با آمله در آب و سرکه و سپس جوشاندن آنها با روغن کنجد و مالیدن آن بر مو جهت سیاه و دراز کردن آن و جلوگیرى از ریزش مو/ نگهداشتن میوه و برگ و شاخه آن در خانه جهت جلوگیرى از پشه به داخل آن و اگر بشود آن را بکشد/ مضر: ریه مصلح آن: کتیرا.


خواص دارویی و درمانی سرو کوهى‏

فواید: خوردن ۱۲ گرم از کوبیده میوه آن جهت کشتن کرم‏هاى معده، کاهش نفخ معده، درمان تشنگى، فلج و سستى/ ۴۰ گرم از میوه آن را بکوبید و با روغن گاو و عسل، از هر کدام ۲۰ گرم مخلوط کرده و بخورید براى درمان نفس تنگى/ قرقره گَرد آن را با آب و عسل مخلوط شده براى رفع درد دندان و تعفن دهان/ مالیدن پودر آن همراه با سرکه بر سر براى جلوگیرى از ریزش مو/ مالیدن گرد آن براى رفع زگیل/ میوه آن را بکوبید و در روغن کنجد ریخته و در ظرف آهنى بجوشانید تا سیاه گردد سپس آن را در گوش بچکانید جهت رفع سنگینى شنوایى/ برگ آن را بر سر بمالید جهت درمان سرسام/ مضر: خشونت سینه مصلح آن: کتیرا.